Piotr Pukaluk

Kontakt:  piotr.pukaluk@horisontalplan.com

Beskrivning

Vice VD för Horizontalplan AB

2017-Present

Vice VD för Horizontalplan AB